روی آینه اتاق نوشتم نبش قبر نکنم؛ مراقبم یادآوری نکنم گذشته را بین حرفهام!
بعد باز همان اتفاقات قبل پیش می آید ...
*عنوان از مولانا جلال الدین