گوشی تو دستم بود داشتم بهش میگفتم گاهی دنیا از قبر هم تنگ تر میشه
اما کسی قول نداده همیشه تو زندگی خوش بگذره، نمیدونم چرا خندیدم.
تلویزیون قرآن پخش میکرد. لقد خلقنا الانسان فی کبد،معنیش زیر آیه نوشته شده بود : ما انسان را در رنج آفریدیم.