لرزون و ترسون بهش گفتم : دوستتون دارم!
اصلا یادم نیست؛ گفتم یا فقط قصد داشتم بگم,
*عنوان از شفایی اصفهانی