افتخارِ من است...آرزویِ من است...حتی به تعارف هم دعوتت را رد نمیکنم، چونکه تو خوابِ بلندِ برآورده شده ی منی،ملا محمد صدر! 

کتاب"مردی در تبعید ابدی" به قلم نادر ابراهیمی