ریه ش شدید عفونت کرده و ممکنه بیمارستان بستری بشه. دلم نمیخواد هر روز حالش رو بپرسم و استرسم عیان باشه. راستش دوریش ناراحتم نمیکنه ولی زنده نبودنش قطعا بخشی از منو فلج میکنه.