اینکه من آدم بی مسئولیت و تنبلی ام،اینکه مدام دارم درجا میزنم و به جای دنبال کردن برنامه ها و هدفهام به شرایط پیش اومده بسنده میکنم یعنی رویایی داشتم که رهاش کردم. رویاها حیات دارن...ممکنه آسیب ببینن یا بمیرن.