این عیب ها رو همیشه داشته اما تو ایراد نمیدونستی گله نمیکردی باعث بهانه گیری ت نمیشد اگر حالا داره عیب هاش کلافه ت میکنه یعنی دیگه دوستش نداری. نترس؛ میشه باز شروع کنی به دوست داشتن.