از کلمه هایی که برای بازی پانتومیم پیشنهاد میدن و شکل بازی ها،از آهنگ هایی که پیشنهاد میدن همخوانی کنیم، از مدل تقلبشون در اسم فامیل میشه آدمها رو شناخت. بازی،آدمها رو به شکل صادقانه ای عریان تر از همیشه به ما نشون میده.