به جای هدیه تولدش نظر استاد درباره داستان آخرم رو اسکرین شات گرفتم بخونه و خوند و گفت بهترین هدیه جهان رو به من دادی.