اصلا مهم نیست. میگذره.
حالا تو هستی که انتخاب میکنی دو ماه طول بکشه یا دوسال؛ تو انتخاب میکنی  که یک خراش سطحی باشه یا جراحتی عمیق.