هر وقت کار بدی میکنم مامان میگن: خدا انشالله یه بچه بهت بده درست مثل خودت!

هر وقت هم کار خوبی میکنم همین رو میگن! خوب الان مثل من شدن دعاست یا نفرین؟