جناب سروان هفته ای یکبار از آگاهی تماس میگیره ما رو از حال دزد باخبر میکنه اما هیچ کس از اموال مسروقه خبر نداره حتی خود دزد! منم هنوز بعد از یک ماه شبها خواب دزدی می بینم :/