نگین من و تو هر چقدر دعوامون بشه و تو سر و کله هم بزنیم؛ بازم آشتی میکنیم همه چی یادمون میره.یادآوری این موضوع باعث میشه یه بارم دلمون بخواد قهر موندن تجربه کنیم. تجربه ای که انقدر ادامه دار میشه که دیگه دلمون نمیخواد برگردیم.
از سپهر