بیشتر از اینکه طرف مشورت باشم در معرض آزمایش بودم؛ گفت کدوم یکی به نظرت مناسب تر بود؟

فرم ها رو نگاه کردم گفتم یکی از آدرس ها جنوب شهر بود. به حقوق این کار نیاز داره. هرچی هم بلد نباشه بهش یاد میدیم.

گفت این چه ملاک هایی یه برای استخدام؟! عمیق و دقیق بررسی کن نظر بده.

کم سن بودم اما کنارش یاد گرفتم مدیر خوب قاطع و منطقی هست و منعطف اما انعطاف پذیریش از سر احساسات نیست.