قیس میتونست مسئول واحد صادرات شرکت باباش بشه. یه دوره کلاسهای اتاق بازرگانی رو میرفت؛ یه کم حساب کتاب سرش میشد و بلد بود با دو تا شرکت ترخیص کالا لابی کنه و با دلار دولتی امتیاز واردات کالای ضروری بگیره.
قیس دنبال این بود سر زبون ها بیفته که غزالی سوانح العشاق رو ازش پر کنه. سر به راه نبود. خوش آتیه بود و ناسیه روشن و بلندی داشت اگر متوجه میشد با لیلی داره وقت کشی میکنه که جوون اول فیلم عاشقانه ها باشه. بعد از قیس همه مردهای جهان از جنس ابن السلام بودن. نه که جنسشون خراب باشه یا تفکیک جنسیتی کنم؛ ولی لیلی از سکه افتاد.