دوست داشتن ماده اولیه ست. اگر صنایع تبدیلی نباشن هیچ کمکی نمیکنه.