دیشب یه تعریف تازه از خوش اخلاقی پیدا کردم : از هر مشکلی بحران نساختن.