من غرور مطلقم آیدا و افتخار من این است که بنده ی تو باشم.
از کتاب مثل خون در رگ های من؛ نامه های احمد شاملو به آیدا
نامه کامل اگر دوست داشتید سرچ کنید بخونید حظ کنید.