خبر درگذشت سعید کنگرانی رو که شنیدم یادم اومدم وقتی کانال " آقای اسنپ موتوری " رو میخوندم و هنوز اسم علی آقا رو نمیدونستم در ذهن من اسمش رضا موتوری بود. پسر کم سنی که دریچه نگاهش پر از شوخ طبعی و شفافیت و صفاست. ازین آدم های نایاب در زمانه ما که ممکنه نون پنیر هندونه خوردن کنارشون رو به صبحانه هتل چند ستاره ترجیح بدی.