حالا یکی برای ما آدم آزاردهنده ای هست و دلیل مشخصی برای تحمل کردنش نداریم. همکار سابق؛ دوست قدیمی یا نه اصلا دوست فعلی که محسنات بسیاری داره اما ارتباطتون فرساینده ست و آزارتون میده. باز خلاص. هیچ اجباری نداره که ادامه بدین.