گاها با منطق مشابه آدمهایی زندگی کردم که حتی زحمت بحث کردن با اونها رو به خودم نمی دادم. انقدر واضح میدونستم خطا کردن. آدم چه اشتباهات فاحشی میکنه.
یادته میگفتی خوش به حال سوسک ها؟ از زندگی در فاضلاب لذت می برن مقاومن و مثل ما به چیزی فکر نمیکنن!