رفتم تو لاک خودم؛ خیلی وقته اونجا نبودم. هیچی سر جاش نیست. باید همه چیز رو مرتب کنم.
کلی تناقض در خودم پیدا میکنم؛ کلی اضافات که لازم ندارم....سبک تر هم میشه زندگی کرد.با آرامش بیشتر بدون اینکه فکر کنیم بهترین باشیم.