حس آدمی رو دارم که بر اثر بیماری نابینا شده و همزمان یک بلیت تور گردشگری به فرانسه رو برنده شده!
خوش شانسی بی موقع اصلا غم کمی نیست.