کنار تسمه دینام ماشین قطعه ای هست به نام " هرزگرد" .
این قطعه رو خیلی از ماشین آلات صنعتی هم دارن. خیلی هم بهش عزت و احترام میگذارن؛ چون اگر هرزگردی این قطعه نباشه دینام آسیب می بینه.
اما هرزگردی این قطعه یک محدوده مجاز و تعریف شده داره. همین انسان رو نسبت به این قطعه مطمئن میکنه اما بعضی آدم ها...