صدای نفس هات

قفسه سینه ت که بالا و پایین میره وقتی خوابی

حرارت بدنت وقتی روی ۳۷ هست