یک دوست عزیز روی کانالش نوشته" عشق یعنی هیچ گله و گلایه ای نباشه"
وقتی عاشقیم عیب های معشوق حسن تعبیر میشه.
 سعی کنیم در روزهای عاشقی همون روزهایی که به مهم ترین اختلافات میشه خندید با هم خیلی شفاف و ملیح حرف بزنیم تا مشکل های کوچیک رو به لطف شور و حرارت ابتدای عاشقی حل کنیم و به درک مشترک برسیم . وقت بذاریم برای پیدا کردن هم...بعد اگر اینطور پیش بریم روزی که شور از حرارت بیفته باز هم برای هم خواستنی هستیم چون روبه رومون کسی هست که برای شناختنش وقت گذاشتیم و برای ادامه دادن ارتباط در یک سطح محترمانه تلاش کردیم. روزهای بعد از عشق احتمال زیادی وجود داره که فهم عمیقی که بین دونفر شکل گرفته بتونه کمک کنه رابطه حفظ بشه.