همکارم گفت چند تا رتبه سه رقمی داریم امسال؟

گفتم یعنی زیر ده هزار؟

و از دیروز این لطیفه داره بین همه دست به دست میشه :)