همه کلیشه آدم های در آستانه طلاق رو در ذهن من متلاشی کرده. نه افسرده ست نه خسته نه اشک ریزان نه پرخاشگر. روزهای خیلی سختی رو سپری میکنه اما پر از روحیه و انگیزه ست.همین امروز هم که پارک لاله بستنی میخوردیم صدای خنده ش موسیقی زمینه حرفهامون بود. از من که داشت عکس میگرفت میخواستم بگم زیبایی پشت دوربینه؛ نمیدونم گفتم یا نگفتم.