آدم هایی که امید دارن؛ پر تلاشن و برای اهدافشون با لبخند به استقبال روزهای سخت میرن دنیا رو زیباتر میکنن.
جزو زیبایی های جهان باشید.