کمک کردن به زندگی ما معنی میده.

فقط مراقب باشید به جای آدمها برای اهدافشون تلاش نکنید. چون در این صورت معنی زندگیشون رو تهدید کردید.

به فارست گامپ کافیه بگید forrest run اونوقت فارست خودش بلده دور ایالات متحده رو بدوه.