به دوست جان گفتم از ۱ تا ۶۰ روزها رو از امروز بشمر وقت بده داغ سبک بشه آدمها شرایط جدید رو بپذیرن و اوضاع به ثبات برسه. حالا خودم فهمیدم شمردن سخته یا من بلد نیستم‌.