برای حق طلاق و سفر و خروج از کشور و اشتغال و تحصیل از همسرتون وکالت نامه محضری داشته باشید یا در قوانین ضمن عقد قید کرده باشید؛ باز حضانت فرزند طبق قانون این مرز پر گوهر متعلق به پدر هست! فلذا در انتخاب پدر مناسب برای فرزندانتون بکوشید تا بعد از جدایی اگر فرزندتون با پدر ماند...