یکی از هنرجوهای کارگاه هیچ ایده ای برای نوشتن نداشت. آقای فیلمنامه نویس و داستان نویسی که استادمون  هستن به همکلاسیمون گفت: یه تصویر که دوست داری رو تعریف کن تا باهم ازش ایده بسازیم.
حس کردم تا حالا درباره ش اشتباه میکردم؛ چقدر انسان ؛ چقدر کمیاب بود رفتارش.