دیروز معاون شعبه تماس گرفت گفت روز آخر ماه هست؛ معدل حسابتون برای درخواستتون پایینه. حساب شارژ کنید. چک بین بانکی گرفتم تا برسم شعبه به خاطر تغییر ساعات ادارات در فصل گرما حساب کلر بسته شد. بعد معاون شعبه گفت اگر مبلغ تا پایان ماه برداشت نشه فقط معدل رو بالا می بره. حس وقتهایی رو داشتم که دوران دانش آموزی بیست و پنج صدم آخر نمره هم مهم بود و ۱۹ برادر خوبی برای ۲۰ نبود. بازی بانک ها بازی با اعداد نیست؛ با اعصابه!