تازه از همسرش جدا شده بود.گفت هیچی اندازه این سخت نیست که عاشق یه آدم بیشعور شده باشی! گفتم بیشعوری بیماری هست؛ قابل درمانه.

گفت خطای منم همین بود که فکر میکردم میشه درمانش کرد ولی لاعلاج بود.