من داش آکل بودم و تو مرجانی که باورت نشد مرا کشتی.

این وبلاگ هم، آن طوطی است.