میگم چقدر تنگه لباسهات! اکران عمومی عضله ست؟
میگه اون موقع که با لباس گشاد خودمو کاور میکردم اضافه وزن داشتم روزی سه ساعت هم باشگاه نمیرفتم.
الان چرا باید محصول سخت ورزش کردن رو پنهان کنم؟! قانع که نمیشم فقط قناعت میکنم به همین یک لیوان که چشمه زلال افکار منورش را چشیدم.