قبل از عمل جراحی بینی هم قشنگ بودی! دکترت قمار دو سر برد کرد.روی صورتی با این همه زیبایی شانسش رو امتحان کرده. تا دیروز فکر میکردم کبودی زیر چشمهات بخاطر جراحی بینی بوده الان که فهمیدم بخاطر نارسایی قلبی هست قرص هایی هم که میگفتی تقویتی بودن قرص تقویت قلب بود! خوشحالم می بینم به ظاهرت میرسی، دوست دارم همیشه پر از شوق زندگی ببینمت. به قول خودت باکیفیت زندگی کردن مهمه.
*عنوان از مولانا