یادم نیست دیالوگ کدوم فیلم بود میگفت صفحه دوم شناسنامه پر از ازدواج و طلاق های ثبت نشده ست.

روی توییتر با هشتک شروع همدلی دارن از ساده گرفتن ازدواج میگن اما واقعا دلیل ازدواج نکردن هم دوره ای های ما هزینه ست؟ نسلی که دختر و پسرهاش بدون ازدواج چندین سال باهم هستن رغبت و عجله ای هم ندارن در ثبت ازدواج و رابطه رو تا جایی پیش می برن که فقط داشتن بچه مشترک رو تجربه نکردن! آخه ما به خودمون هم راست نمیگیم چه برسه به بقیه.