وقتی یکی با من قهر کرده اما حواسش هست کپسول اجاق کمپینگ من تموم شده؛ حواسش هست بیمه م به تمدید نیاز داره؛ حواسش هست یعنی بی اینکه کلامی گفته باشم صفر تا صد کار رو انجام میده. از جمیع موارد فوق میشه نتیجه گرفت قهرش با من هیچ وقت جدی نیست! روابط خواهر برادری اینجوریه؛ قهرش جدی نیست.