داشت مباحث آماری طرح را بررسی میکرد. نتیجه ها را که ارائه داد بعد گفت البته با امید ریاضی بخوایم نتیجه رو بگیم فرق داره و میشه روی این طرح کار کرد.گفت نظر شما چیه؟ اصلا گوش نداده بودم که نظری بدم.فرصت خواستم مجدد مطالعه کنم و بعد خدمت حضرتش برسم. فقط داشتم به پنجره خیال انگیز احتمالات از منظر امید ریاضی فکر میکردم.