کلی خستگی و پیاده روی چند نفره تا یک کیف لیمویی خریدم.رسیدیم خونه داشت با روان نویس پدرش نقاشی میکشید و نمیدونم چه طورشد که با روان نویس مشکی کیف لیمویی بنده رو مزین به یک امضا کردن که هرچی تلاش کردم پاک نشد. این امضا هنر دست هر نقاش دیگه ای بود الان ماجرا خیلی فرق داشت. اما چون کار ترنم هست خوشحالم که اثر قلمش رو همراهم دارم.