مامان میگن آدم وقتی با یکی قهره سالی یکبار میره میگه سلام میره حالشو میپرسه شاید کاری کمکی...

بابا میگن آدم مگه قهر میکنه یکوقت یکی نیست کار داره بالاخره که میاد؛ وقتی اومد سلامش رو یه جوری بگو علیک بدونه خوش اومده.

میشه فکر کنیم خدا وجود نداره اما اینجوری ما آدمها غریبیم در این جهان؛ غریب تر از حالا...

خدایا اگر هستی؛ منو شبیه حرفای مامان بابام نگاه کن. از فردا آدم بهتری نمیشم فقط اومدم بگم یه رابطه ای اندازه از دور همدیگه رو دیدن و با سر تکون دادن سلام گفتن؛ اندازه یه نگاه گذرا و آشنا که یعنی تو همونی که میشناسمت باید بینمون باشه.