گفت شوپنهاور که آدم بدبینی هست و من خیلی دوستش دارم میگه ما جوجه تیغی هایی هستیم که برای فرار از سرما همدیگه رو بغل میکنیم و قطعا درد میکشیم ازین مجاورت. اما همون طور که در رابطه آسیب می بینیم در رابطه درمان میشیم.