یه گلدون تو خونه داریم که به خاطر تو خریدمش. هر وقت ازت دلخور میشدم بهش آب نمیدادم؛ اوج طبیعت ستیزی من رو نشون میده و رفتار دور از فهمی بود.

گلدون چندین بار در این سالهایی که دارمش همه برگهاش ریخته و خشک شده اما باز از نو سبز شده...تو خاکِ منی. من در تو ریشه دارم. خشک میشم خسته میشم اما نمی میرم. باز باتو سبز میشم.