مامانت میگه رابطه ش با تو مثل رابطه دوتا عاشق هست که به روی هم نمیارن همدیگه رو دوست دارن.
مامانت عاشقت شده کوچولو.
تو هم عاشقی که الان اونجایی.
اول خرداد دکتر جواب میده که تو دنیای ما موندنی هستی یا نه. همه وجودم یکپارچه خواهشه؛ میشه بمونی؟!