تو یک وقتی میتونستی خودت رو از من دریغ کنی.
الان هر چقدر دلت میخواد نباش...
باز هستی؛ همینجا در یک قدمی.
از یه جایی به بعد، دوری دیگه بی معناست.