وقتی از رفتار یکی ناراحت میشم اول یقه خودمو میگیرم که چرا به یک نفر انقدر فرصت و زمینه دادم که حالا بتونه ناراحتم کنه. خوب شما حتی از برادرتون هم میتونید این مجال و زمینه رو سلب کنید همکار و همکلاسی و ... که جای خود دارن. بیش از پنجاه درصد مسائل به این شیوه برای من قابل حل بوده‌.