وسط زمین خاکی تنیس مربی میگفت چرا نمی دویی بزنی؟ میگفتم چرا دنبال توپ هایی بدوم که احتمال اصابتشون به راکت یک درصد هست؟
الان شکل دیگه ای فکر میکنم؛ تلاش میکنم به توپ برسم و ضربه بزنم اما اگر نشد خیلی هم مهم نیست.