به قدری از علیرضا در دو سه سال اخیر خوب شنیدم که برام اسوه شده. میگم واقعا علیرضا به این خوبی هست؟ میگه من خوبترهاشو برات تعریف میکنم چون به نظرم آدم خوبیه.

من علیرضا رو از دریچه چشم های همکلاسیش شناختم نه واقعیت!